Privacybeleid

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van Regio Biljart Oss de volgende privacyverklaring af.

Regio Biljart Oss houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, de spelsoort en de ingangsdatum van het lidmaatschap. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen.

Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt. De persoonsgegevens worden door de wedstrijdsecretaris verwerkt. De contactgegevens van en het bestuur van Regio Biljart Oss zijn indien ingelogd, zichtbaar op de website van de Afdeling. Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie.

Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. Regio Biljart Oss verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden.

U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Deze vereniging zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik.

Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling.

Indien u deelneemt aan een competitie of persoonlijk kampioenschap worden er tijdens de prijsuitreiking foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op de website https://www.regioboljart-oss.nl gepubliceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u hiertegen bezwaar maken. De betreffende foto’s zullen dan van de website verwijderd worden