Opstartvergadering 18-08-2021

Regiobiljart Oss ‘Biljarten voor Senioren’

Dagelijks Bestuur:

Johann Wilkens, Voorzitter en Woordvoerder

Jan Kersten, Secretaris

Bert van Oss, Penningmeester

Algemene leden:

Rini van Hoogstraten, Wedstrijdleider en Webmaster

Piet Tilders, Wedstrijdleider

PK:

Cor van Wanrooij

Theo van Dinther

Verslag opstartvergadering Regio Biljart Oss 18-08-2021.

Aanwezig: ·    Johann Wilkens (Voorzitter)

                        Jan Kersten (Secretaris)

Bert van Oss (Penningmeester)

                        Rini v Hoogstraten (Wedstrijdleider en Webmaster)

                        Cor van Wanrooij (PK)

                        Remy Cornelisz (Ass Wedstrijdleider)

14 afgevaardigden

Afwezig:         Theo van Dinther (PK) met kennisgeving.                           

Locatie:           Kantine CITO

Tijdstip:          9:30 uur

1.         Opening.

            Voorzitter Johann Wilkens opent de vergadering en heet iedereen welkom.

            Hij vraagt om een moment stilte voor de overledenen.

2.         Controle getekende presentielijst.

            Bijna alle afgevaardigden zijn vertegenwoordigd.

            Oss-Zuid en BdH zijn afwezig.

3.         Mededelingen en ingekomen stukken.

De afgevaardigden wordt gevraagd of alle accommodaties rolstoeltoegankelijk zijn.

Overal is dit het geval.

4.         Vaststelling agenda.

            Agenda wordt goedgekeurd.

5.         Goedkeuring verslag opstartvergadering 12 augustus 2020.

Het verslag wordt goedgekeurd.

6.         Bestuurswisseling.

            Remy Cornelisz wordt assistent wedstrijdleider i.p.v. Piet Tilders.

            Remy is aanspreekpunt voor D en C

            Rini  is aanspreekpunt voor B, A en DB.

7.         Competitie 2020-2021.

            Verzetten van de wedstrijden wordt geregeld door de teamleiders.

            De teamleiders geven dit door aan de afgevaardigde, die vervolgens per email

            de wedstrijdleider in kennis stelt.

            De competitie start op 6 september.

            Rini deelt het programma uit aan iedere afgevaardigden.

Tevens wordt de rekening voor de contributie uitgedeeld.

8.         PK 2020-2021.

            De PK wordt gespeeld vanaf 9 mei 2022.

            Het inschrijfgeld is 7.50 euro.

De volgende locaties hebben zich opgegeven:

            Paulus-Centrum, Sacrament, Reek, Wittenberg, Oss-Zuid en Slotje-Herpen.

De finales worden in Lith gespeeld.

            Voor de afgevaardigden van deze locaties zal nog een vergadering belegd worden door

Cor van Wanrooij en Theo van Dinther.

            Het driebanden toernooi gaat niet door.

            De Vereniging Wittenberg start met een bandentoernooi op18 december.

9.         Rondvraag.

Macharen:       Mag een speler bandenspel spelen wanneer hij er met libre 100 moet?

            Antwoord:      Alleen voor A-spelers.

                                   Boven 140 libre verplicht bandenspel minimaal 62 caramboles.

                                   Onder 140 libre mag men bandenspel spelen maar moet er dan wel 62.

                                    Dit moet de afgevaardigde doorgeven per email aan de wedstrijdleider.

            Wittenberg:     Hoeveel spelers uit een team mogen over band spelen?                  

Antwoord:      Er mag per team maar een deelnemer over band spelen.

Wittenberg:     Waarom contributie nu 5 euro?

Antwoord:      Bert legt uit dat het dit jaar mogelijk is om 5 i.p.v. 10 euro te vragen.

Ook is er een tussentijdse kascontrole geweest, waar alles in orde is bevonden.

Rini:                De email adressen van Remy en Rini zullen duidelijk op de Regio site worden gezet.

Krinkelhoek:   Aan welke voorwaarden moeten de locaties voldoen i.v.m. COVID.

Antwoord:      Het bestuur van Regio Oss kan hier niets over zeggen.

                        Het plaatselijk bestuur van elke locatie moet aan de landelijke richtlijnen voldoen.

10.       Sluiting.

            De voorzitter dankt iedereen voor de goede inbreng en sluit hierbij de vergadering.

Jan Kersten

Secretaris Regiobiljart Oss