E-mail aan wedstrijdleiders!

Nieuwe email voor de wedstrijdleiders RBO per 1 februari 2023

Deze is:

wedstrijdleidersrbo@gmail.com


verwijder alle andere e-mailadressen uit uw adresboek
en voeg bovenstaand emailadres daarin op.
Alle e-mails worden aan Remy Cornelisz en Rini van Hoogstraten gestuurd

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.