Bestuursleden

Voorzitter
Johann Wilkens
De Pas  41
5397 AA  LITH
Mobiel: 0681777232
E-mail: j.wilkens2@hetnet.nl

Penningmeester
Bert van Oss
Smalstraat  70,
5341 TX  OSS
Tel: 0412-638696
Mobiel: 06-54306096
Email: bjwvanoss@live.nl

Secretaris
Jan Kersten
Dr. Ariënsstraat  9
5351 GB BERGHEM
Mobiel: 06-26814362
Email: ajgkersten@gmail.com

Wedstrijdleider
Remy Cornelisz
Albardastraat 9,
5344 HB OSS
Mobiel: 06-520 218 43 (privé)
Email: wedstrijdleidersrbo@gmail.com

Reserve wedstrijdleider:
webmaster

Rini van Hoogstraten
Ploeg 4,
5351 NW
Berghem
Mobiel: 06-51285092
E-mail: regiobiljart@gmail.com

Werkgroep Persoonlijke Kampioenschappen

Cor van Wanrooij
Hagelkruisstraat  7
5348  TB  OSS
Tel.: 0622396522
E-mail: corvanwanrooij@gmail.com

Wim Verhallen
Molenstraat 32
5397 EH LITH
Mobiel: 06-37192528
E-mail: w-verhallen@home.nl

Bankrekeningnummer Regio Biljart Oss
NL 31 RABO 030 108 2065
Nummer Kamer van Koophandel
620 186 20

Email webmaster: Rini